Himlawebb
Meny

Statistik

I HIMLAwebbs webbpaket ingår statistik över antalet besökare på hemsidan och/eller intranätet.

Nedan ser ni hur statistiken visas i översiktliga stapeldiagram.

Den blå stapeln visar antalet besök på den externa startsidan. Turkosa stapeln visar antal unika besök på den externa startsidan.

Lawebb

Lawebb Förskola - Hemsida och/eller intranät för förskolor

Lawebb Småföretag - Hemsida och/eller intranät för småföretag och organisationer etc

Lawebb Brf - Hemsida och/eller intranät för bostadsrättsföreningar och samfälligheter

HIMLAwebb - Hemsida och/eller intranät för kyrkor och ideella organisationer

Lawebb Idrott - Hemsida och intranät för idrottsföreningar