Himlawebb
Meny

INTRANÄT

Komplettera med HIMLAwebb intranät, där församlingens medlemmar kan logga in och få tillgång till funktioner för information och kommunikation.

Här kan ni spara era dokument, exempelvis protokoll och scheman för fikagrupper, så att de blir åtkomliga för alla medlemmar samt får automatisk backup.

Med våra diskussionsrum kommunicerar ni med varandra på ett mycket smidigare sätt än med e-post.

Intranätet har hög säkerhet med inloggning och kryptering.

Läs under rubrikerna till vänster om de olika funktionerna på intranätet.

Med Lawebbs intranät förenklar man informationshanteringen i församlingen eller föreningen.

Lawebb

Lawebb Förskola - Hemsida och/eller intranät för förskolor

Lawebb Småföretag - Hemsida och/eller intranät för småföretag och organisationer etc

Lawebb Brf - Hemsida och/eller intranät för bostadsrättsföreningar och samfälligheter

HIMLAwebb - Hemsida och/eller intranät för kyrkor och ideella organisationer

Lawebb Idrott - Hemsida och intranät för idrottsföreningar