Himlawebb
Meny

Arkiv

I arkivet samlar ni dokument av olika slag. På så sätt blir de åtkomliga för alla medlemmar. Exempel på dokument kan vara protokoll, scheman för fikagrupper och liknande.

Ett arkiv på intranätet gör att ni slipper vara beroende av pappersdokument som lätt tappas bort. Dokumenten får automatisk backup. Dessutom sparar ni porto, papper och kopieringskostnader.

I exemplet nedan visas dokumenten under rubriken Protokoll.

Arkiv_dokument.jpg

Det finns möjlighet att välja om en rubrik ska vara synlig för alla eller endast för en viss grupp. På bilden nedan visas rubriken Läger som endast är synlig och tillgänglig för lägergruppens medlemmar.

Arkiv_rubriker.jpg

Lawebb

Lawebb Förskola - Hemsida och/eller intranät för förskolor

Lawebb Småföretag - Hemsida och/eller intranät för småföretag och organisationer etc

Lawebb Brf - Hemsida och/eller intranät för bostadsrättsföreningar och samfälligheter

HIMLAwebb - Hemsida och/eller intranät för kyrkor och ideella organisationer

Lawebb Idrott - Hemsida och intranät för idrottsföreningar