Himlawebb
Meny

Bön

Här finns möjligheten att dela med sig av böneämnen, bönesvar eller något annat man vill berätta för församlingen. Man väljer själv om man vill vara anonym eller inte. Det man skriver under Bön visas i tre månader och tas sedan automatiskt bort. Det man själv skrivit kan när som helst tas bort.

Så här kan ett meddelande se ut...

Boneamne.jpg

Lawebb

Lawebb Förskola - Hemsida och/eller intranät för förskolor

Lawebb Småföretag - Hemsida och/eller intranät för småföretag och organisationer etc

Lawebb Brf - Hemsida och/eller intranät för bostadsrättsföreningar och samfälligheter

HIMLAwebb - Hemsida och/eller intranät för kyrkor och ideella organisationer

Lawebb Idrott - Hemsida och intranät för idrottsföreningar